Hlavní obsah

écarté [ekaʀte]

Vyskytuje se v

écarter: s'écarterroztáhnout se, rozestoupit se

normal: s'écarter de la normaleodklonit se od normálu

daleko: écarté/-éedaleko od sebe

vzdálený: écartévzdálený od sebe

záclona: ouvrir/écarter les rideauxroztáhnout záclony