Hlavní obsah

advenir [advəniʀ]

Vyskytuje se v

co: advienne que pourrastůj co stůj

advenir: Quoi qu'il advienne.Ať se stane cokoli.