Hlavní obsah

convenir [kɔ̃vniʀ]

Vyskytuje se v

domluvit: Comme convenu.Tak, jak bylo domluveno.

smluvený: à l'endroit convenuna smluveném místě

vhod: convenir à qqn, tomber à pointpřijít vhod komu

hodit se: convenir à qqnkomu