Hlavní obsah

nommé [nɔme]

Vyskytuje se v

nommer: se nommerjmenovat se, nazývat se

point: à point (nommé)v pravý okamžik

jmenovat: On l'a nommé directeur.Byl jmenován ředitelem.

obhájce: avocat nommé d'officeobhájce ex offo

určitý: à jour fixe/nommév/na určitý den

nommé: à point nomméurčený, stanovený