Hlavní obsah

prázdný

Vyskytuje se v

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

slovo: prázdná slova plané slibyde belles paroles

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

odejít: odejít s prázdnourepartir bredouille

přijít: přijít s prázdnýma rukamase présenter les mains vides

sláma: mlátit prázdnou slámujaser pour rien

tête: avoir la tête videmít prázdnou hlavu

léger: avoir la tête légèrenemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavu

plat: pneu à platprázdná pneumatika

estomac: avoir un creux à l'estomacmít prázdný žaludek

payer: se payer de motsspokojit se s prázdnými slovy

plat: avoir la bourse platemít prázdnou kapsu

vide: rentrer les mains videsvrátit se s prázdnýma rukama