Hlavní obsah

prázdný

Vyskytuje se v

s, se: vrátit se s prázdnourentrer bredouille

slovo: prázdná slova plané slibyde belles paroles

mlátit: mlátit prázdnou slámu planě mluvitparler sans avoir rien à dire

odejít: odejít s prázdnourepartir bredouille

přijít: přijít s prázdnýma rukamase présenter les mains vides

sláma: mlátit prázdnou slámujaser pour rien

tête: mít prázdnou hlavuavoir la tête vide

léger: nemít nic v hlavě, mít prázdnou hlavuavoir la tête légère

plat: prázdná pneumatikapneu à plat

estomac: mít prázdný žaludekavoir un creux à l'estomac

payer: spokojit se s prázdnými slovyse payer de mots

vide: vrátit se s prázdnýma rukamarentrer les mains vides

prázdný: přijít s prázdnýma rukamaarriver les mains vides