Hlavní obsah

způsob

Vyskytuje se v

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

conditionnel: mode conditionnelpodmiňovací způsob, kondicionál

façon: façon de marcherzpůsob chůze

familier: manières familièresnenucené způsoby

formule: formule de paiementzpůsob úhrady

manière: En voilà des manières !To jsou mi ale způsoby!

matrimonial: régime matrimonialzpůsob úpravy majetkových poměrů v manželství

optatif: (mode) optatifoptativ, přací způsob

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

indicatif: mode indicatifoznamovací způsob, indikativ

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

quelque: en quelque sortejistým způsobem

ton: bon tondobré způsoby, vybrané chování, bontón

běžný: traitement ordinaire d'une maladieběžný způsob léčby choroby

bolest: faire de la peine à qqnzpůsobit bolest komu

jednání: pratique intolérablenepřípustný způsob jednání

klukovský: manières garçonnièresklukovské způsoby

podmiňovací: (mode) conditionnel ling. podmiňovací způsob

proběhnout: suivre son coursproběhnout normálně/obvyklým způsobem

rozkazovací: impératif rozkazovací způsob