Hlavní obsah

forma

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (podoba) forme fnabý(va)t (určité) formyprendre corps(z)měnit formuchanger de formeve formě čehosous (la) forme de qqch
  2. (dortová ap.) moule m, forme ftech. gabarit m
  3. (způsob podání) forme f, façon f, genre mforma vládyforme f de gouvernement, régime m
  4. (kondice) forme fbýt ve formě pro vykonání čehoêtre en pleine forme pour faire qqch

Vyskytuje se v

faktura: pro forma fakturafacture pro forma

formát: foliový formátformat in-folio

křivka: tělesné křivkyformes

křivka: dokonalé křivkyformes parfaites

opisný: ling. opisný tvarforme composée

skupina: (vy)tvořit oddělenou skupinuformer une classe à part

slovesný: slovesné tvaryformes verbales

střih: střih oblečeníforme d'un vêtement

tvar: (z)měnit tvarchanger de forme

tvar: mít oblé a plné tvaryavoir des formes rondes et pleines

zřízení: státní zřízeníforme de l'État

formální: čistě formálníde pure forme

corps: prendre corpsnabý(va)t (určité) formy

facture: facture pro formaproforma faktura

forme: changer de forme(z)měnit tvar

forme: prendre formenabý(va)t určitého tvaru, zřetelně se rýsovat

forme: forme de gouvernementforma vlády

forme: formes juridiquesprávnické formality

forme: vice de formeformální vada

moule: moule à puddingpudinková forma

passif: forme passivetrpný tvar

rebondi: formes rebondieskypré tvary

classe: former une classe à part(vy)tvořit oddělenou skupinu

composition: mot formé par compositionslovo vytvořené složením

former: former un numéro de téléphonevytočit telefonní číslo

former: former un contrastebýt protikladem, představovat kontrast

u: en Uve formě U

frite: hovor. avoir la fritebýt ve formě

œuf: en forme d'œufvejčitý, vejcovitý, oválný

patate: avoir la patatebýt ve formě

pour: faire qqch pour la formedělat co pro formu

procès: sans autre forme de procèsbez dlouhých okolků

forme: en formede qqch ve tvaru čeho

forme: sous formede qqch ve formě čeho

forme: formespostava, obrysy, tělesné křivky

forme: pour la forme(pouze) formálně, pro forma

forme: de pure formečistě formální

former: se formertvořit se, vytvořit se, utvořit se

vice: vice de formeformální vada