Hlavní obsah

dicter [dikte]

Tranzitivní sloveso

  1. (na)diktovat dopis ap.
  2. qqch à qqn diktovat, vnutit, nařídit komu codicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

Vyskytuje se v

dictée: psát podle diktátu kohoécrire sous la dictée de qqn

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir