Hlavní obsah

dicter [dikte]

Tranzitivní sloveso

  1. (na)diktovat dopis ap.
  2. qqch à qqn diktovat, vnutit, nařídit komu codicter à qqn la conduite qu'il doit tenirnařizovat komu, jak se má chovat

Vyskytuje se v

dictée: écrire sous la dictée de qqnpsát podle diktátu koho

dictée: faire deux fautes dans sa dictéeudělat dvě chyby v diktátu