Hlavní obsah

progression [pʀɔgʀesjɔ̃]

Vyskytuje se v

raison: raison d'une progressionkvocient geometrické řady

arithmétique: progression/suite arithmétiquearitmetická posloupnost/řada