Hlavní obsah

výrobní

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

proces: processus de fabricationvýrobní proces

vada: défaut /vice de fabricationvýrobní vada

značka: marque de fabriquevýrobní značka zboží

linka: chaîne de production/montagevýrobní/montážní linka

coûtant: prix coûtantvýrobní cena, cena rovnající se nákladům

fabrication: défaut de fabricationvýrobní vada

facteur: ekon. facteurs de productionvýrobní faktory

sous-évaluer: sous-évaluer les coûts de productionpodhodnotit výrobní náklady

výrobní: marque de fabriquevýrobní značka