Hlavní obsah

nerozhodnutý

Vyskytuje se v

décision: prendre une décisionrozhodnout (se), učinit rozhodnutí

départager: départager les votesrozhodnout při rovnosti hlasů

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

parti: prendre le parti de qqchrozhodnout se pro co, zvolit co, zaujmout stanovisko jaký

réfléchi: C'est tout réfléchi.Je rozhodnuto.

répondre: práv. répondre une requêterozhodnout o žádosti

résolution: prendre une résolutionučinit rozhodnutí, rozhodnout se

décider: Ils ont décidé de partir.Rozhodli se odjet.

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.