Hlavní obsah

radost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (pocit veselí, pohody) joie f, plaisir m, gaieté fjedna radostà faire plaisirs radostíavec plaisirS největší radostí. v odpovědiJe ne demande pas mieux.
  2. (co radost působí) joie f, plaisir m

Vyskytuje se v

pohledět: radost pohledětc'est joli à voir

skákat: skákat radostíbondir de joie, frétiller, faire des gambades

s, se: S radostí ti pomohu.Je t'aiderai avec plaisir.

ozářit: Radost jí ozářila tvář.La joie lui a éclairé le visage.

de: plakat radostípleurer de joie

fou: radostí bez sebefou de joie

hymne: Óda na radostHymne à la joie

joyeux: být plný radostiêtre tout joyeux

nager: překypovat radostínager dans la joie

plaisir: dělat komu radostfaire plaisir à qqn

bondir: skákat radostíbondir de joie

combler: To mě naplňuje radostí.Cela me comble de joie.

dissimuler: nedat na sobě znát radostdissimuler sa joie

participer: sdílet radost svého příteleparticiper à la joie d'un ami

réjouir: Mám radost z vašeho úspěchu.Je me réjouis de votre succès.

délirant: šílená radostjoie délirante

rayonner: zářit radostírayonner de joie

sauter: skákat radostísauter de joie

radost: jedna radostà faire plaisir