Hlavní obsah

œuvre [œvʀ]

Podstatné jméno ženské

  1. dílo, prácese mettre à l'œuvredát se do díla
  2. skutek, čin, prácebonnes œuvresdobročinné skutky
  3. dílo uměleckéœuvres choisiesvybrané spisy, výbor z díla

Vyskytuje se v

œuvre: mettre en œuvrepoužít čeho, upotřebit, uplatnit co

pie: œuvre piedobrý skutek

fils: fils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

maître: maître d'œuvredílovedoucí, hist. stavitel

mise: mise en jeu/œuvreuvedení v činnost/do chodu/do provozu

de: œuvre de BeckettBeckettovo dílo

dílo: œuvre d'artumělecké dílo

dobročinný: collecte au profit d'une œuvredobročinná sbírka

dovést: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

hrubý: gros œuvre hrubá stavba

konec: mener une œuvre à termedovést dílo do konce

souborný: œuvres complètessouborné dílo

mistrovský: chef-d'œuvre mistrovské dílo

načisto: parachever une œuvrebýt s dílem načisto hotov

nasadit: remuer ciel et terre, mettre tout en œuvrenasadit všechny páky

páka: mettre tout en œuvre pour...nasadit všechny páky, aby...

píka: être le fils de ses œuvrespřen. začínat od píky