Hlavní obsah

acte [akt]

Vyskytuje se v

récognitif: acte récognitifstvrzující listina

action: société par actionsakciová společnost

apôtre: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

décès: acte de décèsúmrtní list

naissance: práv. acte de naissancerodný list

notoriété: práv. acte de notoriétéúřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti

privé: acte sous seing privésoukromá/soukromoprávní listina

privilégié: fin. les actions privilégiéespřednostní akcie

société: société par actions/anonymeakciová společnost

volonté: práv. acte de dernière volontéposlední vůle

apposer: apposer sa signature à un actepodepsat spis

notarié: acte notariénotářsky ověřená listina

akcie: actions de prioritéprioritní akcie

akciový: marché des actionsakciový trh

apoštol: Actes des apôtresSkutky apoštolů jedna z knih Nového zákona

čin: commettre des actes de barbariedopustit se nelidských činů

list: acte de mariageoddací list

listina: acte notariénotářská listina

motiv: mobile d'un actemotiv činu

oddací: acte de mariageoddací list

projev: acte d'hostilitéprojev nepřátelství

rodný: acte /extrait de naissancerodný list

skutečnost: acte de notoriétéúřední potvrzení o všeobecně známé skutečnosti

tragédie: tragédie en cinq actestragédie o pěti dějstvích

úkon: acte juridiquepráv. právní úkon

vůle: dernières volontés , acte de dernière volonté, testament poslední vůle

úmrtní: acte de décèsúmrtní list

acte: actesspisy, akta, úřední protokoly