Hlavní obsah

secret [səkʀεˌ εt]

Přídavné jméno

  • tajný, skrytý lidem neznámýgarder une chose secrète(za)chovat věc v tajnostiservices secretstajné služby

Vyskytuje se v

secret: secret d'Étatstátní tajemství, přen. velké tajnosti

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

apprendre: J'ai appris par hasard un secret.Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.

déceler: déceler un secretodhalit tajemství

dévoiler: dévoiler un secretodhalit tajemství

dépositaire: faire de qqn le dépositaire d'un secretzasvětit koho do tajemství

état: secret d'Étatstátní tajemství

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

držet: tenir une chose secrètedržet věc v tajnosti

mise: mission secrètetajná mise

přání: désir irréalisable/pieux/secretnesplnitelné/zbožné/tajné přání

přísně: ultra-secretpřísně tajný

tajemství: secret de Polichinelleveřejné tajemství

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

tajný: codes secretstajné kódy

všechen, všechna, všechno: dans le plus grand secretve vší tajnosti