Hlavní obsah

permettre [pεʀmεtʀ]

Vyskytuje se v

permis: permis de conduireřidičský průkaz

chasse: permis de chassehonební lístek povolení

conduire: permis de conduireřidičský průkaz

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

důvěrnost: se permettre des privautés avec qqndovolovat si důvěrnosti ke komu

pobyt: permis de séjourpovolení k (trvalému) pobytu

povolení: permis de constructionstavební povolení

pracovní: permis de travailpracovní povolení

průkaz: permis de conduireřidičský průkaz

dovolený: (Est-ce que) C'est permis ?Je to dovolené?

moct: Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?Může se tady kouřit?

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

řidičský: permis de conduireřidičský průkaz

permettre: se permettredovolit si, povolit si