Hlavní obsah

permettre [pεʀmεtʀ]

Vyskytuje se v

permis: permis de conduireřidičský průkaz

chasse: permis de chassehonební lístek povolení

conduire: permis de conduireřidičský průkaz

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

permis: passer son permisudělat řidičák

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

důvěrnost: dovolovat si důvěrnosti ke komuse permettre des privautés avec qqn

pobyt: povolení k (trvalému) pobytupermis de séjour

povolení: stavební povolenípermis de construction

povolení: pracovní povolenípermis de travail

pracovní: pracovní povolenípermis de travail

průkaz: řidičský průkazpermis de conduire

dovolený: Je to dovolené?(Est-ce que) C'est permis ?

moct: Může se tady kouřit?Il est permis de fumer ici ?, On peut fumer ici ?

povolení: povolení k pobytupermis de séjour

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

řidičský: řidičský průkazpermis de conduire