Hlavní obsah

dát

Dokonavé sloveso

 1. (darovat, věnovat) komu co donner, offrir qqch à qqndát co komu daremfaire cadeau de qqch à qqn, donner qqch en cadeau à qqn
 2. (ránu ap.)dát komu ránuflanquer une gifle à qqndát komu za pravdudonner raison à qqndát komu co vědětfaire savoir qqch à qqn
 3. (umístit) mettre, placer, poser
 4. (poskytnout) donner
 5. (odevzdat, vydat) donnerdát komu najístdonner à manger à qqn
 6. dát si (k jídlu, pití) prendreDám si kávu.Je prends un café.dát si do nosuse taper un bon repas
 7. (zaplatit) payer
 8. (investovat) investir
 9. (nechat udělat) udělat co faire faire qqchdát si ušít šatyse faire faire une robe
 10. (projevit se pasivně) laisser
 11. (dovolit, připustit) permettre, laisser
 12. (do ruky ap.) mettre, donner
 13. ob.(mít pohlavní styk) baiser

Vyskytuje se v

bach: dá(va)t bachafaire gaffe, gaffer, faire belek

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku na koho ne pas permettre* de faire* tort à qqn

líbit: dát si líbitse laisser faire*

odležet: nechat odležet, dát odležetlaisser reposer

zabrat: dát zabratvysílit komu faire* souffrir* qqn

záležet: dát si záležetsnažit se s'appliquer, prendre* soin

znát: dát znátprojevit laisser voir*

bezejmenný: bezejmenný davfoule anonyme

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

branka: dát brankumarquer un but

Dán: pít jak Dánboire comme un Polonais

dar: dát komu co daremfaire cadeau de qqch à qqn

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chyták: dát komu chytákposer une colle à qqn

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

koupel: dát si koupelprendre un bain

křížem: dát křížemmettre en croix

lekce: dát komu (pořádnou) lekcidonner une (bonne) leçon à qqn

mandát: dát komu mandátdonner mandat à qqn

manželka: dát dceru za manželku komudonner sa fille en mariage à qqn

najevo: dát najevo comontrer, manifester, netajit laisser voir, dát pocítit faire sentir qqch

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

pac: dát pacdonner la patte

pac: dát pac a pususerrer la patte et donner la bise

paprika: dát do čeho paprikupimenter qqch

past: dát návnadu do pastimettre l'appât à un piège

pauza: dát si pauzufaire une pause

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

podplatit: Ten se /nedá podplatit.Il est corruptible/incorruptible.

pochod: dát se na pochodse mettre en marche

pokřtít: dát se pokřtítrecevoir le baptême

pozor: dá(va)t pozor na cofaire attention à qqch

práce: dát se do prácese mettre au travail

pravda: dát komu za pravdudonner raison à qqn

pravda: nedat komu za pravdudonner tort à qqn

prodej: dát co do prodejemettre qqch en vente

průběh: dá(va)t volný průběh čemu citům ap.donner libre cours à qqch

přednost: Dej přednost v jízdě!Cédez le passage !

příležitost: dát komu příležitost co udělatdonner à qqn la possibilité de faire qqch

pusa: dát komu pusufaire la bise à qqn

razítko: dát razítko do (cestovního) pasudonner un coup de tampon sur un passeport

rozhřešení: dá(va)t rozhřešení hříšníkovidonner l'absolution à un pécheur

schůzka: dát si schůzku s kýmse donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqn

signál: dát signál k čemudonner le signal de qqch

slovo: dát (čestné) slovodonner sa parole (d'honneur)

souhlas: dát najevo souhlas s čímmanifester son consentement à qqch

souhlas: dát souhlas k čemudonner son accord/consentement à qqch

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

tisk: dát knihu do tiskumettre un ouvrage sous presse

upřít: Nedá se upřít, že...Il est indéniable que...

vědět: dát vědět co komufaire savoir qqch à qqn

vězení: dát koho do vězenímettre qqn en prison

volný: dát komu volnou rukudonner carte blanche à qqn

výpověď: dát/dostat výpověďdonner/recevoir un congé

výprask: dát komu výpraskflanquer une rossée, ficher des coups à qqn

vznik: dát vznik čemu vyvolatdonner naissance à qqch

záležet: dát si záležet na čemprendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqch

zámek: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

zástava: dát co do zástavymettre qqch en gage

zastavárna: dát do zastavárny comettre qqch au mont-de-piété

závorka: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

znamení: dát znamení k čemudonner le signal de qqch

známka: nalepit/dát známku na dopiscoller/mettre un timbre sur une enveloppe

život: dát za koho životdonner sa vie pour qqn

čekat: To se dalo čekat.Il fallait s'y attendre., C'était couru.

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

dát se: Nedá se nic dělat.Tant pis.

gól: dát gólmarquer un but

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

kolovat: dát co kolovatfaire circuler qqch

místo: dát na první místomettre à la première place

nazpět: dát komu nazpět při placenírendre la monnaie à qqn

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

přednost: dát přednost čemu před čímaimer mieux/préférer qqch à qqch

příkaz: dát příkazdonner un ordre

sprcha: dát si sprchuprendre une douche

spropitné: dát komu spropitnédonner un pourboire à qqn

sraz: dát si sraz s kýmfixer un rendez-vous avec qqn

svůj, svá, své, svoje: Dám mu svou knihu.Je lui donne mon livre.

svůj, svá, své, svoje: Dej to na své místo.Remets ça à sa place.

ukázat: Ukázala nám, kudy se dát.Elle nous a montré le chemin.

úschova: dát co do úschovymettre qqch en dépôt

uvozovka: dát větu do uvozovekmettre une phrase entre guillemets

dát se: dát se prositse faire prier

deka: hovor. dát komu dekuflanquer une bonne raclée à qqn

dohromady: dát se dohromady zotavit se, sebrat sese rétablir, se remettre