Hlavní obsah

najevo

Příslovce

  • dát najevo co(dát pocítit) faire sentir qqch, (netajit) laisser voir qqch

Vyskytuje se v

souhlas: dát najevo souhlas s čímmanifester son consentement à qqch

vyjít: Vyšlo najevo, že...Il s'est avéré que..., Il s'est trouvé que...

najevo: dát najevo codát pocítit faire sentir qqch, netajit laisser voir qqch