Hlavní obsah

podat

Vyskytuje se v

celkový: podat celkový obraz čehodonner une image complète de qqch

obraz: podat celkový obraz čehodonner une image complète de qqch

obžaloba: podat na koho žalobuintenter une accusation à/contre qqn

popis: podat čí popisdonner le signalement de qqn

přehled: podat přehled čehopasser qqch en revue

ruka: podat pomocnou rukuprêter/tendre une main secourable

svědectví: pod(áv)at svědectví o čemporter témoignage de qqch

zpráva: podat zprávu o čemfaire un exposé sur qqch

žaloba: podat žalobu na kohoporter plainte contre qqn

odvolání: podat odvolání proti rozsudkufaire appel d'un jugement

ruka: podat komu ruku při setkání, na rozloučenoutendre la main à qqn

ten, ta, to: Podej mi, prosím, tu bílou tašku.Passe-moi ce sac blanc, s'il te plaît.

pomocný: podat komu pomocnou rukuprêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqn

action: intenter une action contre qqnpodat žalobu na koho

exposé: faire un exposé sur qqchpodat zprávu, referovat o čem

intenter: intenter une actionpod(áv)at žalobu

justification: fournir une justificationpodat důkaz

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

procès: faire un procès à qqnzažalovat koho, podat žalobu na koho

signalement: donner le signalement de qqnpodat čí popis

business: Passe-moi ce business-là.Podej mi ten krám.

formuler: formuler une plaintepodat stížnost žalobu

instance: introduire une instancepodat žalobu

présenter: présenter un plat à qqnpodat komu jídlo

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

tendre: tendre la perche à qqnpod(áv)at pomocnou ruku komu