Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (informace, sdělení) renseignement m, nouvelle f, indication f(varování) avertissement m(vzkaz) message m, avis mfalešná zprávafaux bruit, fausse nouvelletextová zpráva SMStexto f, message m SMSposlat zprávuadresser un messagemít zprávy o kom, od kohoavoir des nouvelles de qqn
  2. zprávy (přehled informací) nouvelles f pl, journal m, actualité f
  3. (ústní, písemná ap.) relation f, rapport m(posudek ap.) compte-rendu mpodat zprávu o čemfaire un exposé sur qqchoperační zprávaprotocole m opératoirevýroční zprávaannuaire m

Vyskytuje se v

faxový: message télécopié/faxfaxová zpráva

posel: oiseau de bon augureposel dobrých zpráv

poslat: adresser un messageposlat zprávu

povětrnostní: bulletin météorologiquezpráva o povětrnostní situaci

předat: transmettre un messagepředat zprávu

souhrnný: rapport d'ensemble/globalsouhrnná zpráva

špatný: oiseau de malheur/de mauvaise augureposel špatných zpráv sýček

obletět: La nouvelle a fait le tour du monde entier.Zpráva obletěla celý svět.

proletět: La nouvelle s'est répandue dans la ville.Zpráva proletěla celým městem.

ruka: avoir la primeur d'une nouvellemít zprávu z první ruky

bouleversant: nouvelle bouleversantezdrcující zpráva

bruit: faux bruitfalešná zpráva

bulletin: bulletin météorologiquezpráva o povětrnostní situaci

exact: compte rendu exactzevrubná zpráva

exposé: faire un exposé sur qqchpodat zprávu, referovat o čem

fait: fait diversdrobné zprávy v novinách

information: bulletin d'informationszprávy televizní, rozhlasové, informační bulletin, zpravodaj

journal: journal parlézprávy v rádiu

malheur: oiseau de malheursýček, posel špatných zpráv

parlé: journal parlérozhlasové zprávy

annoncer: annoncer à qqn une bonne nouvelleoznámit komu dobrou zprávu

démentir: démentir une nouvelledementovat zprávu

officieux: nouvelle officieuseneoficiální zpráva

chaud: Je vous apporte la nouvelle toute chaude.Přináším vám zprávu ještě zatepla.

coup: La nouvelle m'a fait un coup au cœur.Ta zpráva mě zasáhla.

oiseau: oiseau de bon augureposel dobrých zpráv

zpráva: faux bruit, fausse nouvellefalešná zpráva