Hlavní obsah

pomocný

Přídavné jméno

  1. (pomáhající, podpůrný) auxiliaire(ochotný pomoci) secourable(podpůrný) subsidiaireling. pomocné slovesoverbe m auxiliaire
  2. (dělník ap.) auxiliaire(vojenská jednotka ap.) supplétif/-ivepomocný zdravotnický personálauxiliaires m pl médicaux

Vyskytuje se v

dělník: manœuvre pomocný dělník

ruka: prêter/tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

sloveso: (verbe) auxiliaire pomocné sloveso

strážník: (agent) contractuel pomocný strážník

věda: sciences annexespomocné vědy

zapisovatel: commis-greffier pomocný zapisovatel

podat: tendre une main secourable à qqnpodat komu pomocnou ruku

main: tendre une main secourablepodat pomocnou ruku

prêter: prêter la main à qqnposkytnout komu pomocnou ruku

verbe: verbe auxiliairepomocné sloveso

perche: tendre la perche à qqnpodat komu pomocnou ruku

secourable: prêter à qqn une main secourablepodat komu pomocnou ruku

tendre: tendre la perche à qqnpod(áv)at pomocnou ruku komu

pomocný: verbe auxiliaireling. pomocné sloveso