Hlavní obsah

prêter [pʀete]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch poskytnout, propůjčit, věnovat co pozornost ap.prêter la main à qqnposkytnout komu pomocnou rukuprêter l'oreille à qqn/qqchvyslechnout koho/co, dopřát komu/čemu sluchu
  2. qqch à qqn půjčit co komuprêter à fonds perdupůjčovat na věčnou oplátku
  3. připsat, přičíst, přikládat význam ap.prêter de l'importance à qqchpřikládat čemu důležitost

Vyskytuje se v

prêter: à qqch propůjčit se, uvolit se k čemu, přistoupit na cose prêter

main-forte: poskytnout komu pomocprêter main-forte à qqn

pour: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

serment: složit přísahu, přísahatprêter serment

attentif: bedlivě naslouchatprêter une oreille attentive

fonds: půjčit na věčnou oplátkuhovor. prêter à fonds perdu

oreille: pozorně vyslechnout, popřát sluchuprêter l'oreille

secourable: podat komu pomocnou rukuprêter à qqn une main secourable

oplátka: půjčka za oplátkuprêté pour un rendu

propůjčit: propůjčit sluch komu/čemuprêter l'oreille à qqn/qqch

ruka: podat pomocnou rukuprêter/tendre une main secourable

půjčit: Můžete mi půjčit pero?Pourriez-vous me prêter votre stylo ?

věnovat: věnovat komu/čemu pozornostprêter attention à qqn/qqch

nelenit: Komu se nelení, tomu se zelení.À qui se lève matin, Dieu aide et prête la main.

pomocný: podat komu pomocnou rukuprêter à qqn une main secourable, donner un coup de main à qqn