Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

  • science fhumanitní vědysciences f pl humaineslékařská vědascience f médicalepomocné vědysciences f pl annexes

Vyskytuje se v

dát: faire savoir qqch à qqndát komu co vědět

hudební: musicologie hudební věda

humanitní: sciences humaines, lettres humanitní vědy

přírodní: sciences (naturelles)přírodní vědy

srovnávací: littérature comparéeling. srovnávací literární věda

věda: sciences humaineshumanitní vědy

vědět: faire savoir qqch à qqndát vědět co komu

člověk: On ne sait jamais.Člověk nikdy neví.

jak: Je ne sais pas comment le dire.Nevím, jak to říct.

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jistě: Je n'en suis pas sûr.Nevím to jistě.

kdyby: Si je l'avais su à l'avance...Kdybych to byl věděl dopředu...

kolik: Il sait à quoi s'en tenir.Ví, kolik uhodilo.

kudy: savoir comment s'y prendrevědět kudy na to

lézt: Il ne sait pas dans quoi il s'engage.Ten neví, do čeho leze.

nikdy: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

rada: Tu sais comment t'y prendre avec... ?Víš si rady s...?

skočit: ne pas savoir par où commencernevědět, kam dřív skočit

sobě: Il est tombé dans les pommes.Neví o sobě.

vanout: savoir de quel côté souffle le ventvědět, odkud vítr vane

víc: Deux avis valent mieux qu'un.Víc hlav víc ví.

connaissance: À ma connaissance...Pokud vím...

exact: sciences exactesexaktní vědy

ignorant: être ignorant de qqchnevědět (nic) o čem, neznat co

ignorer: ne pas ignorerdobře vědět

naturel: sciences naturellespřírodní vědy

pertinemment: savoir pertinemment qqchzaručeně vědět co

prendre: savoir s'y prendrevědět jak na to

savoir: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

avoir: Avez-vous l'heure ?Víte, kolik je hodin?

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

le, la: Vous le savez comme moi.Víte to stejně jako já.

personne: Personne ne le sait.Nikdo to neví.

si: Si j'avais su, je ne me serais pas dérangé.Kdybych to byl věděl, tak jsem se neobtěžoval.

autant: Autant que je sache.Pokud vím.

bec: se retrouver le bec dans l'eauzůstat na suchu, nevědět, jak dál

branche: être comme l'oiseau sur la branchebýt v nejisté situaci, nevědět, co zítřek přinese

connaître: hovor. Je ne connais que ça.Vím to, ale nemůžu si vzpomenout.

jamais: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

jeunesse: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.Kdyby mládí vědělo a stáří mohlo.

net: Je veux en avoir le cœur net.Chci vědět, na čem jsem.

noyé: être noyé dans qqchtopit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si rady

on: On ne sait qui, on ne sait quoi.Neví se kdo, neví se co.

plat: hovor. faire tout un plat de qqchdělat z čeho vědu, nadělat z čeho

prose: faire de la prose sans le savoirdělat něco dobře a ani o tom nevědět

quel: ne pas savoir sur quel pied dansernevědět kudy kam

kandidát: vědecká hodnost candidat ès scienceskandidát věd