Hlavní obsah

connaître [kɔnεtʀ]

Vyskytuje se v

réputation: znát koho/co jen z doslechuconnaître qqn/qqch de réputation

le, la: Znám ho.Je le connais.

polonais: umět polskyconnaître le polonais

chanson: To známe!On connaît la chanson !

connu: Ticho po pěšině., Nikomu ani muk.Ni vu ni connu.

doigt: znát co jako své botyconnaître qqch sur le bout du doigt

faire: Znám ho jako své boty.hovor. Je le connais comme si je l'avais fait.

loup: být známý jak falešný penízêtre connu comme le loup blanc

ni: Nikomu ani muk!Ni vu ni connu !

poche: znát koho/co jako své botyconnaître qqn/qqch comme sa poche

vu: Nikomu o tom ani muk.Ni vu ni connu.

doslech: znát koho jen z doslechuconnaître qqn de réputation

vidění: znát koho od viděníconnaître qqn de vue

vyznat se: vyznat se v toms'y connaître

známý: To je dobře známé.C'est bien connu.

který: Zazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.

otáčet se: umět se otáčets'y connaître

poznat: Rád jsem vás poznal.Je suis content de vous connaître.

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Connais-toi toi-même.

znát: Neznám cestu.Je ne connais pas le chemin.

znát se: Znáte se?Vous vous connaissez ?

chodit: Umí v tom chodit.Il sait naviguer., Il est débrouillard., Il s'y connaît bien.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.C'est au fruit qu'on connaît l'arbre.

malíček: mít co v malíčkuconnaître/savoir qqch sur le bout des doigts

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

nouze: V nouzi poznáš přítele.Le malheur fait connaître les vrais amis.

pěšina: ticho (jako) po pěšiněni vu ni connu

connaître: znát co do hloubkyconnaître qqch à fond