Hlavní obsah

sloveso

Podstatné jméno, rod střední

  • verbe mpomocné sloveso(verbe) auxiliaire msloveso tranzitivní/intranzitivníverbe transitif/intransitifnepravidelná slovesaverbes m pl irréguliersneosobní slovesaverbes m pl impersonnels

Vyskytuje se v

činný: voix active d'un verbečinný rod slovesa

dějový: verbe d'actionling. dějové sloveso

dokonavý: verbe perfectifdokonavé sloveso

modální: verbes modaux, auxiliaires modaux, modaux modální slovesa

nepřechodný: (verbes) intransitifs nepřechodná slovesa

pomocný: verbe auxiliaireling. pomocné sloveso

přechodný: verbe transitifling. přechodné sloveso

zvratný: verbe pronominalzvratné sloveso

infinitiv: verbe à l'infinitifsloveso v infinitivu

absolument: verbe employé absolumentsloveso užité absolutně

action: verbe d'actiondějové sloveso

attributif: verbe attributifsponové sloveso, spona

impersonnel: verbes impersonnelsneosobní slovesa

pronominal: verbe pronominalzvratné sloveso

transitif: verbe transitif directpřechodné/tranzitivní sloveso

verbe: verbe personnel/impersonnelosobní/neosobní sloveso

régulier: verbes régulierspravidelná slovesa

sloveso: (verbe) auxiliaire pomocné sloveso