Hlavní obsah

mocný

Vyskytuje se v

nemocný: být (neu)stále nemocnýêtre constamment malade

nemocný: nemocný AIDSsidatique , sidéen

nemocný: nemocný leukemiíleucémique

pohlavně: pohlavně nemocnýatteint d'une maladie vénérienne

div: Není divu, že jste nemocný.Il n'est pas étonnant que vous soyez malade.

débrancher: débrancher un maladeodpojit nemocného od přístrojů

notre: Comment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

nouveau: être de nouveau maladebýt opět nemocný

tâter: tâter le pouls d'un maladenahmatat puls nemocného