Hlavní obsah

pardon

Vyskytuje se v

mnohokrát: Mille pardons.Mnohokrát se omlouvám.

prominutí: demander (son) pardonžádat o prominutí

prosím: Pardon ?Prosím? nerozuměl jsem

pardon: Grand pardon, jour du Pardonžidovský svátek Jom Kipur