Hlavní obsah

compris [kɔ̃pʀiˌ iz]

Přídavné jméno

  1. započítaný, obsažený, včetnětout comprisse vším všudy o ceněservice comprisvčetně obsluhy, služby v cenětoutes taxes comprises T. T. C.včetně daně
  2. pochopený text ap., osvojený lekce ap.

Vyskytuje se v

comprendre: se comprendre(po)rozumět si, pochopit se, chápat se

comprendre: faire comprendredá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jde

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

facile: chose facile à comprendresnadno pochopitelná věc

chercher: chercher à comprendrepokoušet se pochopit

comprendre: Personne ne me comprend.Nikdo mě nechápe.

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

finir: Il a fini par comprendre.Konečně pochopil.

plus: Je ne comprends plus.Už nerozumím.

y: y comprisvčetně

houby: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

chápat: pomalu chápatêtre lent à comprendre

obsluha: cena včetně obsluhy, obsluha započtena, i s obsluhou v restauraci ap.service compris

pomalu: pomalu chápatêtre lent à comprendre

rozumět: houby tomu rozumětn'y comprendre que couic

rozumět: rozumět žertucomprendre la plaisanterie

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

včetně: včetně obsluhyservice compris

all inclusive: all inclusive zájezdséjour tout compris

docházet: Karlovi všechno dochází pomalu.Charles est lent à comprendre.

chápat: Nechápu.Je ne comprends pas.

jasný: (Je to) jasné?C'est compris ?

prosím: Prosím? Nerozuměl jsem.Vous dites ? Je n'ai pas compris.

rozumět: Nerozumím (tomu).Je ne (le) comprends pas.

petržel: rozumět tomu jako koza petrželin'y comprendre que dalle