Hlavní obsah

rester [ʀεste]

Vyskytuje se v

reste: le reste du tempsjindy, po zbytek času

rester: rester à faire qqchdlouze se věnovat čemu

arrière: rester en arrièrezůst(áv)at pozadu

deviner: Vous devinez le reste.Ostatní si snadno domyslíte.

immobile: rester immobilezůstat bez hnutí

liaison: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

soi: rester maître de soiovládnout se

traîne: rester à la traînezůst(áv)at pozadu, loudat se

clouer: přen. rester cloué sur placestát jako přibitý

déconfit: rester tout déconfitzůstat celý zaražený

en: rester en placezůstat na místě

borne: rester planté comme une bornezůstat stát jako solný sloup

bûche: Il reste là comme une bûche.Stojí jako zařezaný.

carafe: rester en carafenehnout se z místa, zůstat viset

coi: en rester coizůstat nad tím (celý) paf

croisé: rester les bras croisészůstat se založenýma rukama

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

écrit: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

estomac: Ça lui est resté sur l'estomac.Leží mu to v žaludku. i přen.

gorge: Ça m'est resté dans la gorge.Uvízlo mi to v krku.

parole: Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno.

position: rester sur ses positionsstát za svým

hluchý: rester sourd à qqchzůstat hluchý k čemu

hnutí: rester immobilezůstat bez hnutí

klobouk: rester couvertnechat (si) klobouk na hlavě

kontakt: rester en liaison étroitezůstat v úzkém kontaktu

ohlas: rester sans échonemít ohlas

ostatní: faire le restepostarat se o to ostatní

otevřený: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

paf: en rester babazůstat paf

pevně: rester inébranlable dans ses résolutionsstát si pevně za svými rozhodnutími

pozadu: rester à la traînezůst(áv)at pozadu

příležitost: jouir de son restevyužít poslední příležitosti ještě si něco užít

svobodný: rester fille zůstat svobodná

těsný: rester en rapports étroits avec qqnzůstat s kým v těsném kontaktu

údiv: rester étonné devant qqchstát v údivu před čím

vyznít: rester sans échovyznít naprázdno

vzdálenost: rester à distance respectueusezůst(áv)at v uctivé vzdálenosti

zbytek: faire le restepostarat se o zbytek

zbývat: Il ne nous reste pas trop de tempsNezbývá nám mnoho času.

zůstat: rester pour la nuitzůstat na noc

drát: en rester babamrkat na drát

duch: rester moderne, être toujours à la modejít s duchem doby

ležet: rester à qqn sur l'estomacležet komu v žaludku

mezi: Cela restera entre nous.Zůstane to mezi námi.

pusa: rester bouche béezůstat s otevřenou pusou

sloup: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

solný: rester planté comme une bornestát jako solný sloup

stát: rester bouche béezůstat stát s otevřenými ústy

uctivý: rester à distance respectueusestát v uctivé vzdálenosti

vzadu: rester en arrièrezůst(áv)at vzadu

faim: rester sur sa faimnenajíst se dosyta, zůstat při chuti, přen. nepřijít si na své