Hlavní obsah

bydlet, bydlit

Nedokonavé sloveso

  • habiterform. demeurer, résiderKde bydlíš?Tu habites où ?bydlet ve Francii/v Paříži/v Renanově ulici číslo 14vivre/habiter en France/à Paris/(au) 14/ rue E. Renan

Vyskytuje se v

garsoniéra: bydlet v garsoniéřehabiter dans un studio

kde: Kde bydlíš?Où est-ce que tu habites ?

kolej: bydlet na kolejiloger en cité U/résidence universitaire

kraj: bydlet na kraji městahabiter à la périphérie

nad, nade: Bydlí nad námi.Il habite au-dessus de nous.

nedaleko: Bydlí nedaleko školy.Il habite pas loin de son école.

u: bydlet u rodičůhabiter chez ses parents

humno: bydlet za humnyhabiter tout près

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit