Hlavní obsah

kraj

Vyskytuje se v

pobřežní: pobřežní krajrégion côtière

éprouvé: kraj stižený suchemrégion éprouvée par la sécheresse

peuplé: přelidněný krajrégion trop peuplée

kraj: na (o)kraji čehoau bord, en bordure de qqch