Hlavní obsah

okraj

Vyskytuje se v

kraj: na (o)kraji čehoau bord, en bordure de qqch

naplněný: naplněný po okrajrempli jusqu'au bord

plný: po okraj plná skleniceverre rempli à ras bord

marginal: okrajová poznámka, poznámka na okraj(i)note marginale

précipice: na okraji propastiau bord du précipice

okraj: naplněný po okrajrempli jusqu'au bord