Hlavní obsah

terre [tεʀ]

Vyskytuje se v

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

foulon: terre à foulonvalchařská hlinka

jeter: jeter bas, à bas, à terreshodit, svrhnout, srazit

ombre: (terre) d'ombreumbra

pièce: pièce de terrekus země, pozemek

promis: terre promisezemě zaslíbená

terrer: se terrerskrý(va)t se v doupěti/brlohu/noře

terrer: se terrerschov(áv)at se doma ap.

tremblement: tremblement de terrezemětřesení

ver: ver (de terre)dešťovka, žížala

austral: terres australes= země za jižním polárním kruhem

battu: sport. terre battueantuka

fécond: terre fécondeúrodná půda

fil: fil de terreuzemňovací drát

improductif: terre improductiveneúrodná země

lourd: terre lourdetěžká půda

repos: terre en repospůda ležící ladem

armée: armée de terrepozemní armáda

cracher: cracher par terreplivat po zemi

pomme de terre: purée de pommes de terrebramborová kaše

bas: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

braconner: braconner sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

chasser: chasser sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

ciel: remuer ciel et terrenasadit všechny páky, udělat všechno možné

cul: se taper le cul par terrepotrhat se smíchy

pied: mettre pied à terresestoupit, sesednout s koně, z vozu

pied: avoir les pieds sur terrestát nohama na zemi

remuer: remuer ciel et terrenasadit všechny páky

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

rouler: se rouler par terreválet se smíchy

sac: mettre le sac à terrepraštit s tím