Hlavní obsah

zone [zon]

Podstatné jméno ženské

  1. geogr.pásmo arktické, pohraniční ap., zóna
  2. oblast, území, pásmozone franchebezcelní pásmozone d'aménagement différé Z. A. D.území (výhledově) určené pro zástavbuzone à urbaniser en priorité Z. U. P.území určené pro přednostní zástavbu
  3. přen.pole, sféra činnosti, vlivu ap.
  4. periférie

Vyskytuje se v

zoner: se zonerjít na kutě

glacial: zone glacialepolární zóna

piéton: zone piétonnepěší zóna

zone: zone franchebezcelní pásmo

franc: zone franchebezcelní zóna

horký: zone torridegeogr. horké pásmo

obchod: zone du libre-échangezóna volného obchodu

opar: zona med. pásový opar

pás: zone tempéréemírný pás

pásmo: zone frontièrepohraniční pásmo

pěší: zone piétonnepěší zóna

pobřežní: zone littoralepobřežní pásmo

sféra: sphère/zone d'influencezájmová sféra

vápno: zone de butsport. malé vápno

volný: zone de libre-échangeekon. zóna volného obchodu

zájmový: sphère /zone d'influencezájmová sféra

zóna: zone industrielle/résidentielleprůmyslová/obytná zóna

bezcelní: zone franchebezcelní pásmo

dépressionnaire: zone dépressionnaireoblast nízkého tlaku