Hlavní obsah

préfixer [pʀefikse]

Vyskytuje se v

préfixe: préfixe téléphoniquetelefonní předčíslí

předpona: jmenná předponapréfixe nominal

předpona: slovesná předponapréfixe verbal, préverbe