Hlavní obsah

dobré

Podstatné jméno, rod střední

  1. (dobro) bien m
  2. (laskavost)spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pirepo dobrémà l'amiable

Vyskytuje se v

den: Dobrý den! pozdravBonjour !

dobrý: dobrý chlapun bon type/diable/bougre

dobrý: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

dobrý: mít dobré známkyavoir de bonnes notes

dobrý: být z dobré rodinyêtre de bonne famille

dobrý: mít dobré srdceavoir bon cœur

dobrý: Dobrý den!/večer! pozdravBonjour !/Bonsoir !

dobrý: Dobrou chuť!Bon appétit!

dobrý: dobrá vůlebonne volonté

dojem: dělat dobrý/špatný dojemfaire/donner bonne/mauvaise impression

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

chuť: Dobrou chuť!Bon appétit!, hovor. Bon app !

chutnání: Dobré chutnání!Bon appétit !

konec: nechat si to nejlepší na konecgarder le meilleur pour la fin

kontakt: mít dobré kontaktyavoir des relations

kvalita: dobré kvality zboží ap.de bonne qualité

léto: v nejlepších letechdans la fleur de l'âge

mys: mys Dobré nadějecap de Bonne-Espérance

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám!Bon anniversaire !

noc: Dobrou noc.Bonne nuit.

noc: dát komu dobrou nocdire bonne nuit à qqn

ospalý: být ospalý po dobrém jídleêtre somnolent après un bon repas

partie: udělat dobrou partiifaire un beau parti

pohádka: vyprávět pohádku na dobrou nocraconter une histoire (du soir)

posel: posel dobrých zprávoiseau de bon augure

postřeh: mít dobrý postřehavoir un sens aigu de l'observation/le coup d'œil juste

pověst: dobrá pověstbonne réputation , renommée , renom

prorok: dobrý prorokbon augure

přehled: mít dobrý přehled o čemavoir de bonnes connaissances de qqch

případ: v nejlepším případědans le meilleur des cas

přítel: nejlepší přítelle meilleur ami

přítel: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

ráno: Dobré ráno!Bonjour !

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

rozejít se: rozejít se jako dobří přátelése quitter bons amis

skutek: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

slovo: dobré slovobonne parole

spojení: město s dobrým spojenímville bien desservie

společnost: lepší společnostbeau monde

stránka: brát život z lepší stránkyprendre la vie du bon côté

stránka: vidět vše z horší/lepší stránkyavoir l'esprit mal/bien tourné

večer: Dobrý večer! pozdravBonsoir !

vědomí: s dobrým vědomím po zralé úvazeà bon escient

vespolek: Dobrý den vespolek.Bonjour à tous.

víla: dobrá vílabonne fée , fée bienfaisante

všechen, všechna, všechno: Všechno nejlepší k narozeninám!Joyeux anniversaire !

zlé: spojeni v dobrém i zlémunis pour le meilleur et pour le pire

známka: mít dobré/špatné známkyavoir de bonnes/mauvaises notes

dobrý: dobrý na/v chemiifort en chimie

fyzička: dobrá fyzičkabonne condition physique

nejlepší: Všechno nejlepší!Tous mes vœux !

nejlepší: Je nejlepší ze všech.Il est le meilleur de tous.

stav: v dobrém/špatném zdravotním stavuen bon/mauvais état

vzejít: Z toho nevzejde nic dobrého.Il n'en sortira rien de bon.

čich: mít dobrý čichavoir le nez creux, avoir du flair

dláždit: Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.L'enfer est pavé de bonnes intentions.

do: do třetice všeho dobréhojamais deux sans trois

dobrý: mít dobrý nosavoir du flair

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

holub: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Il vaut mieux tenir que courir.

investice: To je dobrá investice.C'est un bon investissement.

líheň: líheň dobrých nápadůofficine de bonnes idées

liška: Tam, kde dávají lišky dobrou noc.Au diable vert.

nátura: být od nátury dobrý/špatnýêtre bon/mauvais de nature

něco: Lepší něco než nic.Toujours pêche qui en prend un.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

projevit: projevit dobrou vůlifaire preuve de bonne volonté, y mettre du sien

rada: Dobrá rada nad zlato.Bon conseil vaut mieux que l'or.

rozmar: být v dobrém/špatném rozmaruêtre de bonne/mauvaise humeur

situace: být v dobré/ve špatné situaciêtre en bonne/en mauvaise posture