Hlavní obsah

amuser [amyze]

Vyskytuje se v

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

jamais: Il n'a jamais fait que s'amuser.Vždycky se jen bavil.

účet: bavit se na čí účets'amuser sur le compte de qqn

bavit se: Dobře se bavte!Amusez-vous bien !

užít: Pěkně si to užijte.Amusez-vous bien.

bavit se: bavit se na čí účets'amuser aux dépens de qqn

nálada: mít pohřební náladuêtre amusant comme un croque mort

zábava: Příjemnou zábavu!Amusez-vous bien !