Hlavní obsah

amusant [amyzɑ̃ˌ ɑ̃t]

Přídavné jméno

  • zábavný hra, člověk ap.amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

Vyskytuje se v

amuser: s'amuser(po)bavit se, povyrazit si

jamais: Il n'a jamais fait que s'amuser.Vždycky se jen bavil.

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet