Hlavní obsah

vystát

Dokonavé sloveso

  1. (prostát)vystát frontufaire la queue
  2. nemoci vystát (nemoci snést) ne pas pouvoir supporter

Vyskytuje se v

supporter: Il ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.

grue: faire le pied de gruediv nevystát důlek dlouze čekat na jednom místě

peinture: hovor. Je ne peux pas le voir en peinture.Nemohu ho ani vystát.