Hlavní obsah

osobní

Přídavné jméno

  1. (vlastní osobě jednotlivce) individuel/-elle, personnel/-elleosobní dokladypapiers m pl d'identitéosobní svobodaliberté f individuelle
  2. (soukromý) individuel/-elle, personnel/-elleosobní údajeétat m civilosobní předmětyobjets m pl personnels
  3. (přidělený jedné osobě) particulier/-ièreosobní tajemníksecrétaire m particulier
  4. (personální) du personnel
  5. (určený pro lidi) de voyageursosobní automobilvoiture f de tourismeosobní vlaktrain m de voyageurs, (v jízdním řádu) train m régional
  6. (subjektivní, zaujatý) personnel/-elle(pohled ap.) subjectif/-iveosobní názorfaçon f de penser
  7. (účast, vliv ap.) personnel/-elleosobní stykyaccointance f

Vyskytuje se v

doklad: osobní dokladypapiers d'identité

iniciativa: osobní iniciativainitiative privée

karta: osobní kartadossier personnel

prohlídka: práv. osobní prohlídkafouille individuelle

setkání: osobní setkání nutné v inzerátune pas écrire, se présenter

sloveso: neosobní slovesaverbes impersonnels

strážce: osobní strážcegarde du corps

svoboda: osobní svobodaliberté individuelle

tajemník: osobní tajemníksecrétaire particulier

vlak: osobní vlaktrain de voyageurs, v jízdních řádech train régional

vůz: osobní vůzvoiture (de tourisme)

zbraň: osobní zbraněarmes individuelles

automobil: osobní automobilvéhicule particulier, voiture particulière

data: osobní datadonnées personnelles

počítač: osobní počítačordinateur personnel/individuel

údaj: osobní údajev dotazníku état civil, obecně données à caractère personnel

civil: état civilosobní data, základní údaje o osobě

identité: pièce d'identitéosobní doklad

impersonnel: verbes impersonnelsneosobní slovesa

individuel: liberté individuelleosobní svoboda

penser: façon de penserosobní názor

personnel: (pronom) personnelosobní zájmeno

signalétique: fiche signalétiqueosobní karta

tournure: tournure impersonnelleneosobní tvar/obrat

verbe: verbe personnel/impersonnelosobní/neosobní sloveso

personnel: objets personnelsosobní věci

pièce: pièce d'identitéprůkaz totožnosti, osobní doklad

posséder: posséder qqch en propremít co v osobním vlastnictví

voiture: voiture de tourismeosobní automobil

anonyme: style anonymeneosobní styl