Hlavní obsah

civil [sivil]

Přídavné jméno

  1. občanskýétat civilosobní data, základní údaje o osoběliste civilecivilní lista peníze poskytované hlavě státu na reprezentaci
  2. droits civils občanská práva
  3. práv.civilní, soukromý žalobce ap.Code civilobčanský zákoníktribunal civilobčanskoprávní soud
  4. civilní, občanský ne církevní nebo vojenský

Vyskytuje se v

kalendářní: kalendářní rokannée civile

letectví: civilní letectvíaviation civile

občanský: občanský zákoníkcode civil

občanský: občanská válkaguerre civile

ochrana: civilní ochranaprotection civile

partnerství: registrované partnerstvípacte civil de solidarité Pacs, SwF partenariat enregistré

povinný: povinné ručeníassurance au tiers, responsabilité civile (automobile)

registrovaný: práv. registrované partnerstvíve Francii pacte civil de solidarité Pacs, ve Švýcarsku partenariat enregistré

ručení: povinné ručeníassurance au tiers, responsabilité civile (automobile)

stavitelství: inženýrské stavitelstvígénie civil

zákoník: občanský/obchodní/trestní zákoníkcode civil/de commerce/pénal

ztráta: ztráta občanských právinterdiction légale, privation des droits civils

žaloba: občanskoprávní žalobaaction civile

osobní: osobní údajeétat civil

údaj: osobní údajev dotazníku état civil, obecně données à caractère personnel

action: action civileobčanskoprávní žaloba

année: année civileobčanský rok

bourgeois: en bourgeoisv civilu, v občanském obleku

génie: génie civilinženýrské stavitelství

registre: registre public d'état civilmatrika

responsabilité: responsabilité civilepovinné ručení

transcription: transcription à l'état civilzápis do matriky