Hlavní obsah

année [ane]

Podstatné jméno ženské

  1. rokannée f civileobčanský rok
  2. années léta, roky
  3. třída, ročník školní

Vyskytuje se v

académique: année académiqueškolní rok

bissextile: année bissextilepřestupný rok

soixante: les années 60šedesátá léta

trente: les années 30třicátá léta

vers: vers la fin du mois/de l'annéena přelomu měsíce/roku

x: pendant x annéesx let, (po) určitou dobu

aliter: alité depuis des annéesuž léta upoutaný na lůžko

dernier: année dernièreminulý rok, vloni

scolaire: année scolaireškolní rok

heureux: Bonne et heureuse année !Šťastný a veselý nový rok!

blahopřání: blahopřání k novému rokuvœux de bonne année

církevní: náb. církevní rokannée ecclésiastique

dospívání: léta dospívánívertes années

kalendářní: kalendářní rokannée civile

léto: v padesátých letechdans les années 50

minulý: minulý rokan dernier, année dernière

období: roční obdobísaison (de l'année)

pozdrav: novoroční pozdravvœux de Nouvel An/Nouvelle Année

přání: novoroční přánívœux de bonne année

přestupný: přestupný rokannée bissextile

příští: příští rok, příštího rokuan prochain, année prochaine

ročník: student druhého ročníkuétudiant de deuxième année

rok: rok narozeníannée de naissance

rok: Šťastný nový rok!Bonne année !

rok: minulý rok, minulého roku, loňský rokl'année dernière, l'an dernier

rok: školní/akademický rokannée scolaire/universitaire

rok: účetní rokannée comptable, exercice (social)

rozpočtový: rozpočtový rokannée budgétaire, exercice

světelný: světelný rokannée-lumière , année de lumière

šťastný: Šťastný nový rok!Bonne année !

třída: první třídapremière (année), ve Francii cours préparatoire

třída: druhá a třetí třídadeuxième et troisième (année), ve Francii cours élémentaire

třída: čtvrtá a pátá třídaquatrième et cinquième (année), ve Francii cours moyen

zdraví: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé !

astronomický: astronomický rokannée astronomique

během: během rokuau cours de l'année

hit: hity 60. lettubes des années 1960

rok: letošní rokcette année

rok: loňský rokl'année dernière

století: padesátá léta osmnáctého stoletíles années cinquante du dix-huitième siècle

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

hodně: Hodně štěstí a zdraví v novém roce!Bonne année, bonne santé!

nový: Šťastný nový rok!Bonne année !