Hlavní obsah

scolaire [skɔlεʀ]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

racket: racket scolairešikana mezi dětmi

patronage: patronage scolaireškolní družina

ramassage: ramassage scolaire(hromadná) přeprava žáků do škol

refondre: manuel scolaire entièrement refonduúplně přepracovaná učebnice

docházka: povinná školní docházkaobligation scolaire

jídelna: školní/závodní jídelnacantine d'entreprise/scolaire

osnova: učební osnovyprogramme scolaire

povinný: povinná školní docházkaobligation scolaire

prázdniny: školní prázdninyvacances scolaires

rok: školní/akademický rokannée scolaire/universitaire

školní: školní věkâge scolaire