Hlavní obsah

garde

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

  1. (ohrožení královny) échec m à la reine
  2. (střeh) garde f

Vyskytuje se v

hlídka: garde à chevaljízdní hlídka

konec: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

pohotovost: mettre qqn en gardeuvést koho do pohotovosti

pohraniční: gardes frontièresvoj. Pohraniční stráž

pozor: être sur ses gardes contre qqn/qqchmít se na pozoru před kým/čím

stráž: garde du corps, hovor. protection rapprochéetělesná stráž

strážce: garde du corpsosobní strážce

tajnost: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

vazba: garde à vuepolicejní/vyšetřovací vazba max. 48 hodin

vpravo: garder sa droitedržet se vpravo

vroubek: garder à qqn le chien de sa chiennemít u koho vroubek

nechat: Gardez la monnaie !Nechte si drobné/zbytek!

střeh: être sur ses gardes, faire le guetbýt ve střehu

zachovat: garder son calmezachovat klid

hlava: garder/conserver son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

husa: Nous n'avons pas gardé les dindons ensemble.My jsme spolu husy nepásli.

chladný: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

kolečko: garder une poire pour la soifpamatovat na zadní kolečka

odstup: garder ses distanceszachovávat si odstup

ochraňovat: Dieu vous garde !Bůh vás ochraňuj!

pamatovat (si): garder une poire pour la soifpamatovat na zadní vrátka

pást: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Husy jsme spolu nepásli.

pro: garder qqch pour soinechat si co pro sebe

příhoda: garder une poire pour la soifschovat si to pro strýčka Příhodu

schovat: garder une poire pour la soifschovat si co pro strýčka Příhodu

strýček: garder une poire pour la soifschovat si co pro strýčka Příhodu

štíhlý: garder sa lignedržet štíhlou linii

udržovat: garder ses distancesudržovat (si) odstup

zadní: garder une poire pour la soifpamatovat na zadní kolečka

anonymat: garder l'anonymatzachovat anonymitu

chaperon: dělat komu gardeservir de chaperon à qqn

chasse: chasse gardéesoukromý revír

corps: garde du corpstělesná stráž

droite: garder sa droitedržet se vpravo

forestier: garde forestierhajný, polesný

garde: être de gardemít stráž/službu

garder: garder ses distancesudržet si odstup

lit: garder le litzůstat ležet o nemocném

sang-froid: garder son sang-froidzachovat si chladnou hlavu

secret: garder une chose secrète(za)chovat věc v tajnosti

ligne: garder la ligneudržovat (štíhlou) linii

pharmacie: pharmacie de gardepohotovostní lékárna

apparence: garder les apparenceszachovat dekorum

cochon: Nous n'avons pas gardé les cochons ensemble.Nepásli jsme spolu husy.

froid: garder la tête froidezachovat chladnou hlavu

meilleur: garder le meilleur pour la finnechat si to nejlepší na konec

poire: garder une poire pour la soifmyslet na zadní kolečka, (po)nechat si něco pro strýčka Příhodu

soif: garder une poire pour la soifpamatovat na zadní kolečka

sourire: hovor. garder le sourireneztrácet úsměv při nezdaru, zklamání ap.

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho