Hlavní obsah

droite [dʀwat]

Vyskytuje se v

auteur: autorské právodroit d'auteur

civil: občanská právadroits civils

droit: forhendcoup droit

droite: vpravo, napravo, po pravé straněà droite

fil: směr po nitidroit fil

normal: normála(droite) normale

visite: právo k návštěvě (dětí) rozvedeného rodičedroit de visite (aux enfants)

administratif: správní právodroit administratif

aptitude: způsobilost vykonávat právnickou praxiaptitude à exercer ses droits

communautaire: právo Evropské uniedroit communautaire

coutumier: obyčejové právodroit coutumier

criminel: trestní právodroit criminel

douane: celní poplatky, clodroits de douane

fond: základ práva, právní důvodpráv. fond du droit

héréditaire: dědičné právodroit héréditaire

ligne: přímkaligne droite

oblique: nakloněná přímkageom. (droite) oblique

partir: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

quai: nábřežné, pobřežnépráv. droit de quai

rétention: zadržovací právodroit de rétention

retour: právo na vrácení věcí po zesnulémpráv. droit de retour

suffrage: hlasovací právodroit de suffrage

vers: (odněkud) zprava, někde (vpravo)vers la droite

vote: hlasovací právodroit de vote

aller: jít/jet rovně/doprava/dolevaaller tout droit/à droite/à gauche

angle: přímý/ostrý/tupý/pravý úhelangle plat/aigu/obtus/droit

continuer: prodloužit přímkucontinuer une droite

faire: dělat práva/medinu studovat právnickou, lékařskou fakultu ap.faire son droit/sa médecine

main: po pravé/levé ruceà main droite/gauche

orienté: orientovaná přímkadroite orientée

prévaloir: prosadit svá právafaire prévaloir ses droits

réserver: vyhradit si právose réserver le droit

but: jít přímo k cílialler droit au but

autorský: práv. autorské právodroit d'auteur

čelo: Čelem vzad!Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

dobrota: sekat dobrotumarcher droit

huba: držet hubu a krokmarcher droit

kolmý: mat. kolmý kuželcône droit

krajní: polit. krajní praviceextrême droite

lidský: lidská právadroits de l'homme

mezinárodní: mezinárodní právodroit international

nakloněný: nakloněná přímka(droite) oblique

námořní: námořní právodroit maritime

nárok: zákonný/oprávněný nárokdroit /revendication /prétention légitime

norma: práv. právní normanorme juridique, règle de droit

obhájce: obhájce právadéfenseur du droit

ochránce: veřejný ochránce právdéfenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyen

polopřímka: počátek polopřímkyorigine d'une demi-droite

poplatek: celní poplatkydroits de douane

asile: právo azyludroit d'asile

pozbýt: práv. pozbýt občanských právêtre déchu des droits civiques

pracovní: pracovní právodroit du travail

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravice: krajní praviceextrême droite

pravicově: pravicově orientovanýorienté vers la/à droite

pravicový: pravicová stranaparti de droite

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

právní: právní normanorme juridique, règle de droit

právnický: právnická fakultaFaculté de Droit

právo: ústavní právodroit constitutionnel

pravoúhlý: dvě pravoúhlé přímkydeux droites orthogonales

pravý: úder pravou v rohovánícoup droit

prosazovat: prosazovat svá právafaire valoir ses droits

přednost: přednost zpravapriorité de droite

přednostní: práv. přednostní právodroit de priorité

přímka: rovnoběžné přímkydroites parallèles

rovinka: cílová rovinkadernière ligne droite

římský: práv. římské právodroit romain

subjekt: práv. právní subjektsujet de droit

unie: právo Evropské uniedroit communautaire

uplatňovat: uplatňovat svá právafaire valoir ses droits

veškerý: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

volit: právo volit a být volendroit de voter et d'être élu

vpravo: držet se vpravogarder sa droite

všichni, všechny, všechna: všechna práva vyhrazenatous droits réservés

vyhrazený: veškerá práva vyhrazenatous droits réservés

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

vzad: Čelem vzad (!)Demi-tour à droite !, Demi-tour, droite !

zleva: zleva dopravade gauche à droite

zprava: zprava dolevade droite à gauche

způsobilý: být právně způsobilýjouir de ses droits

ztráta: ztráta občanských právinterdiction légale, privation des droits civils

celní: celní poplatekdroit de douane(s)

doprava: Odbočte doprava.Tournez à droite.

hemisféra: anat. pravá/levá hemisféra mozkováhémisphère cérébral droit/gauche

napravo: Odbočte/Jděte napravo.Tournez/Allez à droite.

odbočit: odbočit doleva/dopravatourner à gauche/droite

přímo: jet přímo (vpřed)aller tout droit

rovně: Jděte pořád rovně.Allez tout droit.

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

vyhovět: vyhovět žádostidonner suite/faire droit à une demande

vzpřímeně: stát/sedět vzpřímeněse tenir/être assis droit

zabočit: zabočit vlevo/vpravotourner à gauche/droite

cíl: jít přímo k cílialler droit au but

držet: zhrub. držet hubu a krokmarcher droit