Hlavní obsah

kolo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (hnací, u auta ap.) roue fpíchnout kolocrever un pneu
  2. (jízdní) vélo m, bicyclette fhovor. bécane fjezdit na kolefaire du vélojet na kolealler à vélohorské kolovélo m tout terrain V. T. T.
  3. (kruh) rond m, cercle mzáchranné kolobouée f de sauvetage
  4. (závodní okruh) tour mčestné kolo okruh vítězetour m d'honneur
  5. (část soutěže ap.) tour m(v boxu ap.) round m, reprise fprvní kolo volebpremier tour des élections

Vyskytuje se v

cesta: tour du mondecesta kolem světa

jízdní: vélo , bicyclette jízdní kolo

kolem: tout autour de qqchkolem dokola čeho

kolo: crever un pneupíchnout kolo

krk: sauter au cou de qqnskočit komu kolem krku

mlýnský: roue de moulinmlýnské kolo

oběh: révolution de Terre autour du Soleilastron. oběh Země kolem Slunce

ozubený: roue dentéetech. ozubené kolo

přední: roue avantpřední kolo

řehtat se: se fendre la pipe/gueule/pêche/poireřehtat se na celé kolo

řetěz: chaîne de bicycletteřetěz jízdního kola

smát se: rire de toutes ses dentssmát se na celé kolo

svět: tour du mondecesta kolem světa

záchranný: bouée de sauvetagezáchranné kolo

závěs: suspension závěs kol

jet: aller à vélo, rouler à vélojet na kole

jezdit: faire du vélojezdit na kole

celý: rire à ventre déboutonnésmát se na celé kolo

chodit: tourner autour du potchodit okolo jako kočka kolem horké kaše

kaše: tourner autour du potchodit okolo jako kočka kolem horké kaše

mazat: passer de la pommade à qqnmazat komu med kolem pusy

omotat: zast. avoir qqn dans sa mancheomotat si koho kolem prstu

stlát: jeter des papiers autour de soiexpr. stlát kolem sebe papíry

autour: tout autour de qqn/qqchkolem dokola, kolkolem koho/čeho

bicyclette: bicyclette doubletandemové kolo

bouée: bouée de sauvetagezáchranný pás, záchranné kolo

carreau: carreau des Halles= stánky s ovocem a zeleninou kolem pařížské tržnice

marque: marques de pas/de roues de voitureotisky šlépějí/kol automobilu

portant: roue portante d'une locomotiveoběžné kolo lokomotivy

tout: tout autourkolem dokola

vélo: vélo tout terrain V. T. T.horské kolo

changer: changer la roue d'une voiturevyměnit kolo u auta

ferrer: ferrer une rouenasadit obruč na kolo

finir: Le spectacle finira vers minuit.Představení končí kolem půlnoci.

lui: Il a regardé autour de lui.Rozhlédl se kolem sebe.

sans-faute: faire un sans-fauteodjet kolo bez trestných bodů

tout-terrain: vélo tout-terrain V. T. T.horské kolo

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

carpe: bâiller comme une carpezívat na celé kolo

carrosse: être la cinquième roue du carrossebýt páté kolo u vozu být přebytečný

cinquième: la cinquième roue du carrossepáté kolo u vozu

gorge: rire à gorge déployéesmát se na celé kolo

pot: tourner autour du potchodit kolem jako kočka okolo horké kaše

rire: rire aux éclatssmát se na celé kolo