Hlavní obsah

lui [lɥi]

Zájmeno

  1. mu,
  2. on
  3. sebe pokud zájmeno odkazuje k podmětuIl a regardé autour de lui.Rozhlédl se kolem sebe.
  4. lui-même on sám

Vyskytuje se v

abattis: drůbkyles abattis

acridien: sarančatales acridiens

agir: de qqch jedná se, běží, jde o coil s'agit

aigu: výšky ekvalizéru ap.les aigus

aise: udělat si pohodlí, chovat se nenuceněse mettre à l'aise

allant: kolemjdoucí, mimojdoucíles allants et venants

aller: nedbat na sebe, zanedbávat se, à qqch podd(áv)at se čemuse laisser aller

apparaître: zdá se, žeil apparaît que...

argonaute: Argonauti v řecké mytologiiles Argonautes

autre: jeden... druhý, jedni... druzíl'un... l'autre, les uns... les autres

avoir: je, existuje, je tu/tam, je toil y a

bagarrer: avec qqn pour qqch rvát se, porvat se s kým o cose bagarrer

baguenauder: potulovat se, bloumat po ulici ap.(se) baguenauder

baigner: (vy)koupat se umýt se ve vaněse baigner

bain: být zapletený, být namočený, být vtažen do něčehoêtre dans le bain

baisser: pour qqch sklonit se, sehnout se, shýbnout se pro co, kvůli čemuse baisser

balader: procházet se bez cíle, potloukat se, courat sese balader

balancer: houpat se, kývat se, klátit sese balancer

banaliser: zevšednitse banaliser

bander: napnout sese bander

barber: nudit se, otravovat sese barber

barrer: zmizet, táhnout, klidit sese barrer

barricader: zabarikádovat se skrýt se za barikádouse barricader

base: qqch na základě čehosur la base de

baser: sur qqch zakládat se, být založen na čem, opírat se o cose baser

basque: baskičtinale basque

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

battre: avec/contre qqn bít se, rvát se, prát se s kýmse battre

beau: faire qqch je snadné coil fait beau

bécoter: hubičkovat se, pusinkovat sese bécoter

berbère: berberštinale berbère

bêtifier: blbnout, oblbovat sese bêtifier

bible: Bible, Písmo svatéla Bible

bichonner: fintit se, parádit sese bichonner

bidonner: chechtat se, popadat se za břichose bidonner

bigorner: bít se, prát se, rvát sese bigorner

blâmer: de qqch dělat si výčitky za co, vyčítat si cose blâmer

blesser: zranit se, poranit sese blesser

bois: (dřevěné) dechové nástroje, slang. dřevales bois

bon: dobrý, správný následované substantivemle bon

bonifier: zlepšit se, zušlechtit se, získ(áv)at na kvalitěse bonifier

borner: qqch omezit se na co, spokojit se s čímse borner à

botter: obou(va)t se, nosit botyse botter

bouchée: piroh s masovou náplníbouchée à la reine

boucher: ucp(áv)at se, zacp(áv)at se vodovodní trubka ap.se boucher

bouger: pohnout se, rozhýbat se začít něco dělatse bouger

bourrer: de qqch nacpat se, přecpat se čímse bourrer

bousculer: strkat se, postrkovat se, šťouchat se v davu ap.se bousculer

boutonner: zapnout si knoflíky, zapnout sese boutonner

branler: dělat si to, honit (si ho) onanovatse branler

brésilien: brazilská portugalštinale brésilien

breton: bretonštinale breton

briser: rozbí(je)t se, (roz)tříštit sese briser

bronzer: opálit sese bronzer

brosser: qqch vyčistit si, vykartáčovat si co, okartáčovat sese brosser

brouiller: (z)kalit se, zakalit sese brouiller

brûler: popálit se, spálit sese brûler

bulgare: bulharštinale bulgare

buter: umíněně trvat na svémse buter

cabrer: vzepnout se, stavět se na zadní o zvířetise cabrer

cacher: skrý(va)t se, ukrý(va)t se, schov(áv)at sese cacher

cadre: qqch rámec čeho situace ap.le cadre de

calcul: počty, aritmetikale calcul

calfeutrer: (u)zavřít se kdese calfeutrer

câliner: avec qqn mazlit se, laskat se s kýmse câliner

calmer: uklidnit se, zklidnit se, utišit sese calmer

cambrer: prohnout se, vypnout prsase cambrer

camoufler: zamaskovat sese camoufler

camper: vyzývavě se postavitse camper

cancériser: (z)měnit se na rakovinuse cancériser

cantonner: dans qqch omezit se na co, uzavřít se do čehose cantonner

caractériser: par qqch vyznačovat se čímse caractériser

caraïbe: karibské jazykyle caraïbe

caraméliser: (z)karamelizovat se o cukruse caraméliser

carier: (z)kazit se o zubuse carier

carolingien: Karlovci francouzská dynastieles Carolingiens

à: podle, po (vzoru), jakoà la