Hlavní obsah

premier [pʀəmjeˌ jεʀ]

Přídavné jméno

  1. první, prvýpremiers secoursprvní pomocéquation du premier degrérovnice prvního stupněmatières premièressuroviny
  2. přední, první, prvořadý politik ap.de première qualitéprvotřídníPremier ministrepředseda vlády, premiér
  3. odb.původní, dřívějšímat. nombre premierprvočíslo

Příslovce

Vyskytuje se v

chef: au premier chefv první řadě, především

main: de première mainz první ruky

matière: matière premièresurovina

vue: à première vuena první pohled

âge: premier âgeútlé dětství

aspect: au premier aspectna první pohled

bon: arriver bon premierdojet první

choix: de premier choixprvotřídní kvality

coup: du premier couprázem, hned napoprvé

cuvée: vin de la première cuvéeprvotřídní víno

cycle: premier/second cycleprvní/druhý stupeň

fois: la première foispoprvé

jet: premier jetprvní náčrt uměl. díla

ordre: de premier ordreprvotřídní, prvního řádu

pierre: première pierrezákladní kámen budovy

plan: premier planpopředí jeviště i přen.

rang: de premier rangprvotřídní, první třídy, prvořadý

regard: au premier regardna první pohled

secours: premiers secoursprvní pomoc

soin: premiers soinsprvní pomoc

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

venu: le premier venuprvní, kdo se namane, kdokoli

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

à: du premier au dernierod prvního do posledního

débouler: débouler du premier étageseběhnout z prvního poschodí

loge: être aux premières logesbýt v první řadě

personne: à la première/troisième personnev první/ve třetí osobě

arme: faire ses premières armesbýt poprvé ve válce, dostat válečný křest i přen.

nouvelle: (En voici la) Première nouvelle !O tom slyším poprvé!

pain: manger son pain blanc (le premier)smlsnout napřed smetanu