Hlavní obsah

soin [swε̃]

Podstatné jméno mužské

  1. starostfaire qqch avec soindělat pečlivě cosans soinnedbalý, nepořádnýavoir soin de qqn/qqch(po)starat se, pečovat, dbát o koho/coprendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co
  2. soins péčepremiers soinsprvní pomoc

Vyskytuje se v

corps: soins du corpspéče o tělo

intenzivní: med. jednotka intenzivní péčeunité de soins intensifs

péče: mateřská péčesoins maternels

péče: péče o tělosoins du corps

péče: péče o obličejsoins du visage

pečlivě: dělat pečlivě cofaire qqch avec soin

pečlivost: chorobná pečlivostsoin maniaque

první: med. poskytnout první pomocdonner les premiers soins

starost: vzít si na starost koho/coprendre soin de qqn/qqch

záležet: dát si záležet na čemprendre soin de qqch, apporter une attention soutenue à qqch

kosmetika: nechat si udělat kosmetikuse faire faire un soin du visage

pozor: Dávej na sebe pozor.Prends bien soin de toi., Fais bien attention à toi.

hlídat: hlídat koho jako oko v hlavěêtre aux petits soins de qqn

přecházet: přecházet nemoclaisser une maladie sans soins